galaxy note 9

  1. Tin tức New Samsung đã gửi bản cập nhật đến hơn 500 triệu Smartphone củ để sửa lỗi GPS

    Công ty hiện đang mở rộng bản sửa lỗi tương tự với bản cập nhật mới cho 500 triệu + điện thoại Galaxy cũ. Các thiết bị này bao gồm Galaxy S5 Neo, Galaxy Alpha, Galaxy A7, Galaxy S6, Galaxy S7, Galaxy S7 Edge, Galaxy S8, Galaxy S8 Plus, Galaxy S9, Galaxy S9 +, Galaxy Note 8, Galaxy Note 9. Không...
  2. Question "Hỏi đáp" SS GALAXYnote9 Hồng Kong lỗi Dùng Vân Tay sập nguồn

    em có con note9HK cứ mở dùng vân tay thì sau khi tắt màn hình khóa là máy lại tự sập nguồn. Khi khong dùng vân tay mà chỉ dùng mật mã và vuốt thì lại không vấn đề gì e đã Reset lại máy mấy lần nhưng vẫn chưa được BÁc nào Gặp con này chưa ạ
  3. ROM CUSTUM GalaxyOS H1.0 [Android P 9.0] STABLE CHO GALAXY NOTE9 [Global]

    Xin chào anh em. Đã biết Galaxy S9/S9 Plus/Note9 có khá nhiều rom Android 9.0 Pie cho anh em lựa chọn nhưng nay mình cũng mon men vào thế giới rom này và có mod một bản 3in1 nhanh gọn nhẹ ko tốn diện tích. Flash cái là dùng luôn không phải chỉnh gì hết :) đó là phong cách của mình từ trước đến à...
Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock