google play store xiaomi

  1. Android-OS

    How To Guide Hướng dẫn cài đặt Dịch Vụ Google Play Store trên các dòng máy Xiaomi China

    Trên các dòng máy Xiaomi nội địa Trung Quốc họ sữ dụng phần mềm, rom dành cho thì trường nội địa China với những trải nghiệm tuyệt và nhiều tối ưu hóa cũng như tính năng xịn xò mà rom global không có được, dù rom nội địa China có cài sẵn một số app rác không phù hợp với người nước ngoài và hầu...
Top Bottom
  AdBlock Detected
Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks some useful and important features of our website. For the best possible site experience please take a moment to disable your AdBlocker.