n935l

  1. Android-OS

    Development GalaxyOS H7 STABLE CHO NOTE 7/FE ANDROID 9 PIE

    Xin chào anh em. Đã lâu nay mình mới có thời gian cập nhật cho anh em dùng Note7/ Note FE một bản rom Android 9.0 Pie chạy 2 trong 1 nhanh gọn nhẹ ko tốn diện tích. Flash cái là dùng luôn không phải chỉnh gì hết đó là phong cách của mình từ trước đến à mới gần đây thôi. Thông tin Rom Android...
Top Bottom
  AdBlock Detected
Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks some useful and important features of our website. For the best possible site experience please take a moment to disable your AdBlocker.