n950f/ds

  1. huynhhuu9x

    Development ROM custom GalaxyOS (Android 10 | Oneui 2.5) cho Galaxy Note 8 (N950F & N950N)

    Hôm nay có máy với có thời gian rãnh mình mod một bản rom Android 10 port từ Note 9 sang cho anh em Note 8 dùng nếu thích nguyên bản và không thích mod nhiều thứ không dùng đến. Thiết bị hỗ trợ: Galaxy Note 8 : N950N, N950F Thông tin về ROM Android 10 Port Full N960FXXU9FUK2 Bản phát hành...
  2. huynhhuu9x

    Development SuperSlow Android 9 Pie cho Galaxy Note 8 |N950F/DS/N| Chuẩn Quốc Tế

    Xin chào anh em cộng đồng GalaxyOS. Hôm nay chúng ta sẽ có 1 bản rom mới. Bình cũ rượu mới. SuperSlow Android 9 cho Galaxy Note 8 mới nhất. Nền tảng quốc tế tối ưu hóa mượt và nhanh ôn định. Hỗ trợ 2 Sim Thông tin bản ROM : Android 9.0 Pie Nền tảng N950F Chính thức mới nhất Nguyên bản 100%...
Top Bottom
  AdBlock Detected
Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks some useful and important features of our website. For the best possible site experience please take a moment to disable your AdBlocker.