Giới thiệu về 抖音​

Chơi Douyin - TikTok phiên bản Trung Quốc trên Android
Douyin là TikTok phiên bản Trung Quốc. Tại Douyin, bạn có thể chia sẻ cuộc sống của mình, gặp gỡ những người bạn mới và tìm hiểu đủ loại câu chuyện thú vị trên khắp thế giới.
Screenshot 2024-02-11 003410.png
Tính năng của Douyin:

- Nội dung được cá nhân hóa cho bạn

Douyin hiển thị cho bạn nội dung video được cá nhân hóa theo sở thích của bạn để bạn có thể tiếp tục thưởng thức những thứ bạn quan tâm. Bạn cũng có thể khám phá nội dung mới ở tất cả các thể loại bao gồm làm đẹp, thể thao, khoa học và nhiều thể loại khác.

- Chia sẻ cuộc sống với thế giới
Bạn có thể ghi lại và tải lên cuộc sống của mình và chia sẻ nó với thế giới. Và bạn cũng có thể biết về cuộc sống của người khác ở mọi nơi trên thế giới.

- Học các kỹ năng mới
Bạn có thể học nấu ăn, khiêu vũ, ngoại ngữ, vẽ tranh và bất kỳ kỹ năng nào khác từ các chuyên gia trong Duoyin.

- Chỉnh sửa video với các hiệu ứng vui nhộn
Bạn có thể thêm bộ lọc, nhãn dán và nhiều công cụ chỉnh sửa khác để làm nổi bật video gốc của mình.
Author
Store App
Downloads
121
Views
158
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from Store App

Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock    No Thanks