Cách cài đặt Telegram Tiếng Việt trên điện thoại và máy tính cực đơn giản

Telegram là một ứng dụng nhắn tin bảo mật và đa tính năng. Mặc định khi tải ứng dụng từ ngoài CH Play hoặc App Store thì Telegram sẽ được cài đặt bằng ngôn ngữ mặc định là Tiếng Anh. Tuy nhiên, bạn có thể dễ dàng thay đổi ngôn ngữ của Telegram sang Tiếng Việt bằng cách làm theo các bước sau đây:
  1. Bước 1: Truy cập vào link sau: https://t.me/setlanguage/abcxyz và chọn Mở (Open).
  2. Bước 2: Sau khi mở link, sẽ hiện ra một lệnh Change Language và bạn chọn Change để có thể cài đặt Telegram Tiếng Việt.
  3. Bước 3: Khởi động lại ứng dụng Telegram và bạn đã có một giao diện Telegram phiên bản Tiếng Việt.

Screenshot 2024-02-13 201555.png
Một khách hàng Telegram thay thế dựa trên TDLib, với tốc độ cao hơn, hình động êm dịu hơn và tính năng thử nghiệm.
Author
Store App
Downloads
51
Views
97
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings
Top Bottom
  AdBlock Detected
Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks some useful and important features of our website. For the best possible site experience please take a moment to disable your AdBlocker.