Bike Driver Xanh SM

Bike Driver Xanh SM v1.0.23

Ngọc Hân (억흔)

Moderator
Staff member
Ngọc Hân (억흔) submitted a new resource:

Bike Driver Xanh SM - GSM Green and Smart Mobility JSC

Xanh Bike Driver là ứng dụng dành riêng cho tài xế bike của công ty cổ phần Di chuyển xanh và Thông minh GSM. Trở ngại về sở hữu một chiếc xe sẽ không còn là vấn đề khi bạn có thể dễ dàng thuê xe điện và trở thành đối tác Tài xế của GSM.
ĐẶC QUYỀN KHI TRỞ THÀNH ĐỐI TÁC CỦA GSM:

- Thuê xe đơn giản: Với GSM Bike Driver, việc tiếp cận xe điện chưa bao giờ dễ dàng đến vậy. Lựa chọn từ loạt xe điện chất lượng cao, đăng ký thuê linh hoạt và bắt đầu...

Read more about this resource...
 
Top Bottom
  AdBlock Detected
Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks some useful and important features of our website. For the best possible site experience please take a moment to disable your AdBlocker.