CallApp: Caller ID & Block

CallApp: Caller ID & Block v2.156

Store App

Moderator
Store App submitted a new resource:

CallApp: Caller ID & Block - CallApp Caller ID, Call Recorder & Spam Blocker

Người gọi ID? Chặn số? Nhắn tin văn bản và SMS? Thu âm cuộc gọi? Tra cứu số điện thoại?

Chúng tôi đã có được tất cả nhờ CallApp, ứng dụng Điện thoại và SMS mặc định cẩn thận của chúng tôi!

📞 ID người gọi:


- Công nghệ ID người gọi nâng cao để xác định các số chưa biết. Hơn 7 TỶ con số!
- Đừng bao giờ hỏi “ai gọi tôi” nữa!
- Luôn biết ai đang gọi, với khả năng theo dõi người gọi và danh bạ điện thoại của chúng tôi!
- Dừng tiếp...

Read more about this resource...
 
Store App updated CallApp: Caller ID & Block with a new update entry:

New Update v2.156

Tính năng mới​

* Tính năng SMS mới của chúng tôi cuối cùng cũng đã xuất hiện và chúng tôi rất vui mừng được giúp việc liên lạc với tất cả các địa chỉ liên hệ của bạn trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.
Với tính năng nâng cao của chúng tôi, bạn không chỉ có thể gửi và nhận tin nhắn một cách dễ dàng mà còn được đảm bảo an toàn trước các tin nhắn rác.
* ID người gọi mới cho các cuộc gọi WhatsApp, Viber và Telegram
* Sửa lỗi
Chúng tôi thường xuyên cập nhật ứng dụng của mình để...

Read the rest of this update entry...
 
Top Bottom
  AdBlock Detected
Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks some useful and important features of our website. For the best possible site experience please take a moment to disable your AdBlocker.