How To Guide Firmware flash file (Stock ROM) cho Vivo PD2283F

Android-OS

Moderator
Firmware gốc hoặc Rom gốc đề cập đến phiên bản hệ điều hành được cài đặt sẵn trên một thiết bị bởi nhà sản xuất. Đó là một phiên bản không được sửa đổi của firmware được phân phối cùng với thiết bị và có thể được sử dụng để khôi phục lại trạng thái ban đầu của nó.
Bi-mat-ve-firmware-Vivo-PD2309DF-Tat-tan-tat-thong.png
Firmware Stock Vivo PD2283F hữu ích để sửa các vấn đề như treo Logo, khóa frp, chế độ fastboot, hiển thị trắng hoặc trống sau khi flash, phục hồi chết, chết sau khi flash v.v. để khôi phục thiết bị về cấu hình ban đầu của nó. Firmware Rom thường cụ thể cho một thiết bị cụ thể và không thể trao đổi giữa các thiết bị khác nhau.

Lưu ý:
– Đề xuất sao lưu trước quá trình
– Nó sẽ xóa tất cả dữ liệu của bạn Bao gồm Bộ nhớ trong

Thông Tin Firmware:
– Tên Thiết Bị: Vivo PD2283F
– Loại ROM: ROM Đầy Đủ
– SoC: Qualcomm SD778
– Hệ Điều Hành: Android 13
– Mật Khẩu: Null
– Quyền Truy Cập Gốc: Không
– Khu Vực: kiểm tra danh sách dưới đây
– Phiên Bản Firmware: kiểm tra danh sách dưới đây

Liên Kết Tải Xuống:
– Firmware EDL:
+ PD2283F_EX_A_13.0.9.3.W30.V000L1:
Tải xuống
+
Liên hệ tôi để nhận Authentic Tool Vivo, unbrick, FRP & Reset (có phí)

Công Cụ Flash:
– Trình Điều Khiển USB

Cách Cài Đặt Firmware Stock trên Vivo PD2283F:

 1. Cài đặt QFIL: Tải về và cài đặt phiên bản mới nhất của QFIL trên máy tính của bạn.
 2. Tải firmware: Tải xuống tệp firmware cho thiết bị từ phần tải xuống ở trên.
 3. Giải nén Tệp Firmware: sau khi tệp firmware đã được tải xuống, giải nén tệp zip bằng 7z hoặc winrar.
 4. Cài đặt trình điều khiển Qualcomm: tải về và cài đặt trình điều khiển usb qualcomm 9008 mới nhất trên máy tính của bạn.
  • 1708029519_644_Tai-mien-phi-Firmware-Vivo-PD1965EF-Flash-File.jpg
 5. Khởi động thiết bị của bạn vào chế độ EDL: để đưa thiết bị của bạn vào chế độ EDL (Tải Tài Liệu Khẩn Cấp), thực hiện các bước sau:
  • Tắt thiết bị của bạn.
  • Giữ cùng lúc nút tăng âm lượng và nút giảm âm lượng.
  • Khi giữ nút âm lượng, kết nối thiết bị của bạn với máy tính của bạn qua cáp USB.
  • Thiết bị của bạn bây giờ nên ở chế độ EDL.
  • Lưu ý: nếu vẫn chưa ở chế độ EDL thì bạn phải ngắn mạch điểm thử nghiệm.
 6. Khởi chạy QFIL: Khởi chạy QFIL trên máy tính của bạn.
 7. Tải firmware: trong QFIL, nhấp vào nút “Flat Build” và chọn tệp firmware bạn đã tải xuống ở bước trước.
  • Thong-tin-can-biet-ve-Firmware-Flash-File-Vivo-PD2283F.png
 8. Bắt đầu quá trình flash: Nhấp vào nút “Tải” trong QFIL để bắt đầu quá trình flash.
 9. Đợi quá trình flash hoàn tất: Quá trình flash có thể mất vài phút để hoàn tất, tùy thuộc vào kích thước của tệp firmware và tốc độ của máy tính của bạn. Không ngắt kết nối thiết bị của bạn khỏi máy tính trong thời gian này.
 10. Khởi động lại thiết bị của bạn: Sau khi quá trình flash hoàn tất, ngắt kết nối thiết bị của bạn khỏi máy tính và khởi động lại nó.

Cách Cài Đặt Cập Nhật OTA/Recovery:
– Khởi động vào Recovery , nhấp vào
install locate Update zip
 
Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock    No Thanks