Âm Lịch - Lunar Calendar Pro

Âm Lịch - Lunar Calendar Pro v6.0.1

huynhhuu9x

Administrator
Staff member
huynhhuu9x submitted a new resource:

Âm Lịch - Lunar Calendar Pro - IIOT Dev

Chức năng chính trong phiên bản PRO:
View attachment 158
1) Xem lịch âm dễ nhìn theo phong cách lịch của google. Icon có thể thay đổi theo ngày (trừ 1 vài dòng điện thoại)
2) ★Tùy chọn đồng bộ với tài khoản google,...(Dùng caldav nên không yêu cầu quyền kết nối mạng, chỉ hỏi để yêu cầu quyền đọc/ghi lịch) hoặc xuất/nhập lịch từ file .ícs (Sẽ hỏi yêu cầu quyền truy cập bộ thẻ nhớ)
3) ★Tạo sự kiện lặp lại mỗi tuần/tháng/năm theo âm lịch. Bạn có thể tạo ngày giỗ, lễ của tộc, ngày...

Read more about this resource...
 
Top Bottom
  AdBlock Detected
Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks some useful and important features of our website. For the best possible site experience please take a moment to disable your AdBlocker.