Chức năng chính trong phiên bản PRO:
Screenshot 2024-03-11 200002.png

1) Xem lịch âm dễ nhìn theo phong cách lịch của google. Icon có thể thay đổi theo ngày (trừ 1 vài dòng điện thoại)
2) ★Tùy chọn đồng bộ với tài khoản google,...(Dùng caldav nên không yêu cầu quyền kết nối mạng, chỉ hỏi để yêu cầu quyền đọc/ghi lịch) hoặc xuất/nhập lịch từ file .ícs (Sẽ hỏi yêu cầu quyền truy cập bộ thẻ nhớ)
3) ★Tạo sự kiện lặp lại mỗi tuần/tháng/năm theo âm lịch. Bạn có thể tạo ngày giỗ, lễ của tộc, ngày ăn chay, ngày kỷ niệm theo *ÂM LỊCH* hoặc *DƯƠNG LỊCH*,...
Chú ý là nếu sự kiện ngày 30 của tháng thì nếu tháng tiếp theo chỉ có 29 ngày thì sự kiện đó sẽ được chuyển sang ngày 29 của tháng tiếp theo. Hết tháng có 29 ngày thì sẽ quay lại ngày 30. Tương tự cho lặp lại theo năm.
4) Hỗ trợ Lịch vạn niên như: Ngày tốt/xấu, sao, trực của ngày, các công việc nên làm và kiêng cử trong ngày, Hướng xuất hành, tuổi xung với ngày cần tránh xuất hành
5) Hỗ trợ chọn lịch để hiển thị ở các giao diện
6) Hỗ trợ widget theo lịch tháng, lịch ngày có thông tin cơ bản và sự kiện sắp tới
7) Hỗ trợ tạo sự kiện với nhiều danh mục khác nhau.
8) Tùy chọn hiện/ẩn sự kiện đã qua.

Cải tiến trong Ver3.1.0,3.2.0
1) Thêm chức năng thay đổi icon theo ngày dương hỗ trợ cho các Launcher phổ biến hiện nay.
2) Thêm chức năng thay đổi icon theo ngày ÂM LỊCH (chỉ hỗ trợ cho Launcher3-Pixel2.1 được chỉnh sửa bởi IIOT Dev)
3) Cải tiến giao diện Lịch tuần và Lịch tháng với số tuần.
4) Xóa bỏ widget icon vì đã có live icon
5) Thêm tùy chọn thông báo ngày mồng 1, ngày rằm và ngày lễ của Việt Nam
6) Cải thiện giao diện hiển thị cho tablet.

Cảm ơn:
1) Thuật toán Âm lịch của Hồ Ngọc Đức
2) Ví dụ của simple mobile tools

Tag: Âm Lịch, Lịch Vạn Sự, Lịch Vạn Niên, Sự kiện âm lịch, sự kiện, material, material design, Ngày tốt xấu, ngày đẹp.
Author
Store App
Downloads
55
Views
81
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings
Top Bottom
  AdBlock Detected
Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks some useful and important features of our website. For the best possible site experience please take a moment to disable your AdBlocker.