GREAT TIP Cách đăng nhập cổng dịch vụ công bằng VNeID vô cùng đơn giản

Ngọc Hân (억흔)

Moderator
Staff member

Cổng dịch vụ công là một hệ thống trực tuyến được thiết kế để cung cấp các dịch vụ và thông tin công cộng cho người dân. Mục tiêu của cổng dịch vụ công là giúp người dân dễ dàng tiếp cận và sử dụng các dịch vụ công qua internet ngay trên thiết bị điện thoại hoặc máy tính. Việc đăng nhập qua cổng dịch vụ cũng đơn giản hơn nhiều bởi sự trợ giúp từ tài khoản VNeID. Bài viết lần này mình sẽ chia sẻ cách đăng nhập cổng dịch vụ công bằng VNeID nha.​

4-1280x720.jpg

Cách đăng nhập cổng dịch vụ công bằng VNeID

Bước 1: Đầu tiên, bạn hãy truy cập theo đường link dưới đây để đến với trang Cổng dịch vụ công > Chọn Đăng nhập ở phía trên góc phải màn hình > Nhấn vào đăng nhập bằng VNeID nhé.

1-1280x720.jpg
Bước 2: Lúc này hãy đăng nhập tài khoản VNeID của bạn vào đây, hoặc quét mã QR để đăng nhập đều được nè.
3-1280x720.jpg
Bước 3: Cuối cùng, sau khi đăng nhập thành công bạn sẽ vào được trang của Cổng dịch vụ công hoàn toàn bình thường luôn nè.
2-1280x720.jpg
Vây là mình đã chia sẻ đến với các bạn cách đăng nhập cổng dịch vụ công bằng VNeID. Nếu các bạn thấy bài viết hay và hữu ích thì đừng quên để lại cho mình một like và share nhé.
 
Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock    No Thanks