đăng nhập tài khoản vneid

 1. Ngọc Hân (억흔)

  GREAT TIP Từ ngày 1/6 GLPX trên VNeID sẽ có hiệu lực thay thế bản giấy, bạn đã biết cách tích hợp chưa? Xem ngay

  GPLX trên VNeID sẽ được xem là hợp lệ khi Thông tư 05/2024/TT-BGTVT có hiệu lực từ ngày 1-6-2024. Với VNeID, bạn có thể quản lý giấy tờ tùy thân điện tử một cách tiện lợi, thay thế cho việc mang theo bản giấy tờ vật lý. Việc thêm giấy phép lái xe vào VNeID giúp bạn tiết kiệm thời gian, tránh...
 2. Ngọc Hân (억흔)

  GREAT TIP Hướng dẫn cách lấy lại mã passcode trên VNeID cực nhanh chóng

  Có lẽ ai cũng biết đến tầm quan trọng của việc quản lý mật khẩu của mình đặc biệt là mật khẩu của một ứng dụng quan trọng như VNeID. Nhưng việc có quá nhiều mật khẩu phải nhớ sẽ làm bạn khó ghi nhớ được hết. Nếu bạn lỡ quên mã passcode trên VNeID thì cũng đừng lo lắng quá. Bài viết này mình sẽ...
 3. Android-OS

  GREAT TIP Cách thay đổi thông tin đăng ký thuế từ CMND sang CCCD online tại nhà

  Thuế là một khoản thu bắt buộc, không bồi hoàn trực tiếp của Nhà nước đối với các tổ chức và các cá nhân nhằm đáp ứng lợi ích chung của toàn xã hội. Sau khi thay đổi từ CMND sang CCCD hoàn toàn thì người dân đang gặp nhiều vấn đề về khai báo thuế, nộp thuế,... khi thông tin chứng từ thuế không...
 4. Store App

  VNeID v2.1.6

  Ứng dụng VNeID là ứng dụng do Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư - Bộ Công an Việt Nam phát triển dựa trên nền tảng ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử. Ứng dụng VNeID áp dụng cho người đang sống và du lịch tại Việt Nam. Ứng dụng VNeID có giá trị sử dụng thay thế các...
 5. Ngọc Hân (억흔)

  GREAT TIP Cách đăng nhập cổng dịch vụ công bằng VNeID vô cùng đơn giản

  Cổng dịch vụ công là một hệ thống trực tuyến được thiết kế để cung cấp các dịch vụ và thông tin công cộng cho người dân. Mục tiêu của cổng dịch vụ công là giúp người dân dễ dàng tiếp cận và sử dụng các dịch vụ công qua internet ngay trên thiết bị điện thoại hoặc máy tính. Việc đăng nhập qua cổng...
Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock    No Thanks