Google Meet

Google Meet v231.0.604156477

Store App

Moderator
Store App submitted a new resource:

Google Meet - Google LLC

Google Meet là một ứng dụng gọi video chất lượng cao, được thiết kế để giúp bạn tương tác một cách vui vẻ và hữu ích với bạn bè, người thân, đồng nghiệp và bạn cùng lớp, bất kể họ ở đâu.
Meet giúp bạn kết nối theo bất cứ cách nào bạn thấy thích hợp: Gọi người khác một cách ngẫu nhiên, lên lịch gặp gỡ, hoặc gửi tin nhắn video để người khác có thể xem và phản hồi sau.

Meet cũng giúp bạn hoàn tất công việc. Meet tích hợp với các ứng dụng khác...

Read more about this resource...
 
Top Bottom
  AdBlock Detected
Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks some useful and important features of our website. For the best possible site experience please take a moment to disable your AdBlocker.