J&T Express - Giao Hàng Nhanh

J&T Express - Giao Hàng Nhanh v1.6.15

Store App

Moderator
Store App submitted a new resource:

J&T Express - Giao Hàng Nhanh - &T Express Vietnam

App Giao hàng nhanh J&T nâng cao tối đa mọi tiện ích xoay quanh việc vận chuyển hàng hóa. Chỉ với chiếc điện thoại trong tay, bạn có thể dễ dàng lên đơn, tra cứu hành trình đơn hàng, quản lý dòng tiền thu hộ, liên hệ trực tiếp với shipper, tìm kiếm bưu cục gần nhất, tra cứu thông tin về cước phí cũng như các tính năng hỗ trợ thông báo khi có vấn đề phát sinh,...
View attachment 143
Ở phiên bản nâng cấp lần này, App Giao hàng nhanh J&T đã lắng nghe, cải tiến và nâng cao trải...

Read more about this resource...
 
Top Bottom
  AdBlock Detected
Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks some useful and important features of our website. For the best possible site experience please take a moment to disable your AdBlocker.