Android-OS

Moderator
Hôm nay chúng ta hãy xem Làm thế nào có thể lấy được quyền root trên Galaxy A32 với phiên bản Android 13 mà không cần cài Recovery TWRP. Để flash file root, trước tiên bạn cần mở khóa bootloader trên thiết bị của mình. Chúng tôi sẽ sử dụng Magisk bằng cách vá tệp và đóng gói dạng file tar khởi động ROM gốc và flash nó bằng Odin vào phân vùng khởi động thiết bị AP. Thiết bị Galaxy A32 có các biến thể SM-A325F/SM-A325M/SM-A325N. Chỉ cần làm theo toàn bộ bài viết với tất cả các yêu cầu, liên kết tải xuống và các bước nhấp nháy kèm theo hình ảnh.
maxresdefault (3).jpg

Hướng Dẫn ROOT SAMSUNG GALAXY A32
 1. Tải xuống và cài đặt phiên bản mới nhất của công cụ Odin trên PC Windows của bạn.
 2. Tải xuống File Root mà bạn muốn flash vào thiết bị của mình và lưu nó trên PC.
 3. Tắt thiết bị Samsung của bạn và đưa nó vào chế độ tải xuống.
  • Để thực hiện việc này, hãy nhấn và giữ đồng thời nút Tăng âm lượng + Giảm âm lượng + Kết nối cáp cho đến khi thiết bị rung và hiện màn hình Download màu xanh, Bấm giữ phím Tăng âm lượng 5s nhã ra, Bấm tiếp phím Tăng Âm lượng để mở khoá Bootloader, tắt nguồn và Vào lại Download mode.
 4. Kết nối thiết bị Samsung của bạn với PC bằng cáp USB.
 5. Khởi động Odin trên PC của bạn và đợi nó nhận dạng thiết bị của bạn.
 6. Trong Odin, nhấp vào nút AP hoặc PDA và chọn đến file Root.
 7. Nhấp vào nút Bắt đầu để bắt đầu quá trình bắt đầu cài đặt. Odin sẽ hiển thị tiến trình của flash và sẽ hiển thị thông báo PASS khi hoàn thành thành công.
 8. Khi quá trình nhấp nháy hoàn tất, thiết bị của bạn sẽ tự động khởi động lại.
 9. Lúc này màn hình vừa tắt đen bạn lập tức nhấn giữ Tăng Âm Lượng + Nguồn + Kết Nối Cáp.
 10. Trong Recovery gốc bạn di chuyển bằng phím Giảm Âm Lượng xuống đến dòng Wipe/Factory Reset bấm phím nguồn 2 lần để xác nhận.

Download File Root
A325F U5 Android 13 (A325FXXU5DWF2)[MAGISK 25.2].tar
A325F U5 Android 13 (A325FXXU5DWE3)[MAGISK 24.2].tar
A325F U5 Android 13 (A325FXXU5DWH3)[MAGISK 25.2].tar
A325F U6 Android 13 (A325FXXU6DWH5)[MAGISK 25.2].tar

A325N U3 Android 13 (A325NKSU3DWE3)[MAGISK 25.2].tar
A325N U4 Android 13 (A325NKSU4DWH3)[MAGISK 25.2].tar

A325M U5 Android 13 (A325MUBU5DWF1)[MAGISK 25.2].tar
A325M U6 Android 13 (A325MUBS6DWJ3)[MAGISK 25.2].tar
 
Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock    No Thanks