Telegram

Telegram v10.6.5

Store App

Moderator
Store App submitted a new resource:

Telegram - Telegram FZ-LLC

Cách cài đặt Telegram Tiếng Việt trên điện thoại và máy tính cực đơn giản

Telegram là một ứng dụng nhắn tin bảo mật và đa tính năng. Mặc định khi tải ứng dụng từ ngoài CH Play hoặc App Store thì Telegram sẽ được cài đặt bằng ngôn ngữ mặc định là Tiếng Anh. Tuy nhiên, bạn có thể dễ dàng thay đổi ngôn ngữ của Telegram sang Tiếng Việt bằng cách làm theo các bước sau đây:
  1. Bước 1: Truy cập vào link sau...

Read more about this resource...
 
Top Bottom
  AdBlock Detected
Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks some useful and important features of our website. For the best possible site experience please take a moment to disable your AdBlocker.