*** Được viết riêng cho điện thoại SAMSUNG ***
Screenshot 2024-02-11 234252.png
Bạn đã bao giờ muốn biết Quốc gia xuất xứ đằng sau nhãn 'MADE BY SAMSUNG' chưa? Điện thoại được sản xuất khi nào? Điện thoại đã được sử dụng thường xuyên như thế nào? Nó đã được kết nối bao nhiêu lần với Bộ sạc? Bạn có muốn biết trạng thái Không bảo hành Knox mà không cần vào Chế độ tải xuống ODIN không? ... Vậy thì ứng dụng này là dành cho bạn.


Hỗ trợ đa ngôn ngữ: العربية, Azərbaycanca, Deutsch, English, Español, فارسی, Français, Magyar, Italiano, עברית, 日本語, Polski, Português, Română, Русский, Shqip, Српски, Türkçe, Tiếng Việt, 简体 中文 中文.

Nếu bạn muốn giúp dịch sang ngôn ngữ mẹ đẻ của mình, đây là tệp ngôn ngữ: https://www.dropbox.com/s/f52eleg186s41bz/Phone_INFO_Language.txt?dl=0


* Thích trang Facebook: * Tham gia nhóm Facebook: * Chủ đề XDA:

* Mã bí mật: Liệt kê tất cả các mã bí mật của Samsung (HiddenMenu) trên thiết bị của bạn. Lưu ý: Bạn có thể cần ROOT để khởi chạy mã bí mật (sử dụng phương pháp 'Khởi chạy 0').


* Trình duyệt chương trình cơ sở: Duyệt qua các chương trình cơ sở có sẵn trực tuyến, cho điện thoại của bạn và cho bất kỳ kiểu máy Samsung nào khác.


* Các công cụ khác:

- CSC Changer: Thay đổi CSC. Công cụ này yêu cầu phần mềm gốc + multi-CSC stock.

- Công cụ xác minh CSC: Đây là công cụ tích hợp sẵn của Samsung. Yêu cầu phần mềm root + stock.

- ServiceMode MAIN MAIN MENU: Đây là công cụ tích hợp sẵn của Samsung. Yêu cầu phần mềm root + stock.

- Trình phân tích S / N: Lấy thông tin về Quốc gia xuất xứ và Ngày sản xuất từ số sê-ri của Samsung. Bạn có thể nhập số sê-ri từ BẤT KỲ điện thoại Samsung nào (bao gồm điện thoại CŨ, điện thoại NỔI BẬT và điện thoại KHÔNG THÔNG MINH).

- Trình phân tích IMEI: Kiểm tra tính hợp lệ của IMEI bằng cách tính Số kiểm tra (theo thuật toán Luhn).


* Kiểm tra tân trang

* Tra cứu mã CSC (CSC - Tùy chỉnh phần mềm dành cho người tiêu dùng, còn gọi là Mã bán hàng hoặc Mã vùng)

* Các tính năng chính: Hiển thị nhiều thông tin khác nhau về điện thoại của bạn.


LƯU Ý: Ứng dụng này hoạt động bình thường với Phần sụn Cổ phần. Trên ROM tùy chỉnh, một số thông tin có thể không hiển thị chính xác.


CÁC TÍNH NĂNG ĐƯỢC TẶNG (Plus):
- Quảng cáo miễn phí
- Xuất thông tin sang thẻ SD


GIỚI THIỆU GIẤY PHÉP:
- Máy ảnh: Quyền này là bắt buộc để đọc độ phân giải của máy ảnh.
- Đọc trạng thái điện thoại: Quyền này là bắt buộc để đọc IMEI và cả số sê-ri (trên Android 8.0+).
Author
Store App
Downloads
109
Views
149
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from Store App

Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock    No Thanks