* Yêu cầu ADB, thiết bị gốc hoặc thiết bị được hỗ trợ *
* Ứng dụng này không còn được duy trì *

Screenshot 2024-02-11 235822.png
Mang đến diện mạo mới cho điện thoại của bạn với Fluid N.G, ứng dụng cử chỉ điều hướng lấy cảm hứng từ khái niệm của Breccia .


Cách sử dụng
Có hai cử chỉ chính: 'Vuốt nhanh' và 'Vuốt & Giữ' có thể được thực hiện từ cạnh dưới hoặc cạnh bên của màn hình. Các trình kích hoạt bên chỉ khả dụng ở nửa dưới màn hình, cho phép bạn vẫn truy cập các menu bên ứng dụng khác.


Hành động
• Trở lại
• Trang Chủ
• Ứng dụng gần đây
• Chuyển đổi màn hình chia nhỏ
• Mở thông báo
• Mở hộp thoại nguồn
• Mở cài đặt nhanh
• Khởi chạy lớp phủ tìm kiếm của Google
• Mở bộ chọn bàn phím
• Tìm kiếm bằng giọng nói
• Khởi chạy trợ lý
• Chạy chương trình
• Khởi chạy phím tắt


Thiết lập
Ứng dụng có tùy chọn tích hợp để ẩn các phím điều hướng phần mềm (nếu cần) nhưng nó yêu cầu quyền truy cập root hoặc máy tính để cấp quyền cho ứng dụng.

Hướng dẫn Android ADB cho PC / Mac:
1 - Bật Chế độ nhà phát triển trong cài đặt Android.
2 - Bật gỡ lỗi USB
3 - Thiết lập ADB trên PC của bạn
4 - Chạy lệnh adb sau để cấp quyền:
adb shell pm cấp cho com.fb.fluid android.permission.WRITE_SECURE_SETTINGS
Để khôi phục các phím điều hướng, chỉ cần tắt FNG hoặc chạy lệnh ADB sau:
adb shell wm overscan 0,0,0,0

FluidNGPermissionGranter
Đây là một công cụ mã nguồn mở để dễ dàng cấp cho FNG các quyền cần thiết trên Windows. Tải xuống tại đây


Cách thiết lập Android ADB
xda-Developers - Cách cài đặt adb trên Windows ...
Lifehacker - Cách dễ nhất để cài đặt androids adb ...
TilesOrganization - Cách sử dụng adb để cấp quyền


Bản dịch
Giúp dịch FNG sang ngôn ngữ mẹ đẻ của bạn tại đây


Phản hồi
Twitter
Nhóm Telegram
Kênh Telegram
Author
Store App
Downloads
12
Views
33
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings
Top Bottom
  AdBlock Detected
Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks some useful and important features of our website. For the best possible site experience please take a moment to disable your AdBlocker.