Signal là một ứng dụng nhắn tin được xây dựng trên nền tảng quyền riêng tư. Ứng dụng miễn phí và dễ sử dụng, với khả năng mã hoá đầu cuối giúp bạn liên lạc với mọi người một cách riêng tư, bảo mật.
Screenshot 2024-02-12 004440.png
• Gửi tin nhắn văn bản, tin nhắn thoại, ảnh, video, nhãn dán, hình GIF, và tập tin miễn phí. Signal dùng kết nối dữ liệu trên điện thoại của bạn, để bạn không mất phí gửi SMS và MMS.

• Gọi bạn bè với cuộc gọi thoại và cuộc gọi video có tín hiệu được mã hoá và cực kỳ rõ. Cuộc gọi nhóm hỗ trợ đến 40 người.

• Giữ kết nối với các nhóm trò chuyện với lên đến 1.000 người. Kiểm soát người có thể đăng nội dung và quản lý thành viên nhóm với cài đặt quyền quản lý.

• Chia sẻ Story ảnh, văn bản, và video biến mất sau 24 giờ. Cài đặt Quyền riêng tư cho phép bạn kiểm soát người có thể xem Story.

• Signal được xây dựng hướng đến quyền riêng tư. Chúng tôi không biết gì về bạn hoặc người bạn trò chuyện cùng. Giao thức mã nguồn mở Signal Protocol của chúng tôi đồng nghĩa với việc chúng tôi không thể đọc tin nhắn hoặc nghe cuộc gọi của bạn. Và cũng không ai khác có thể làm điều đó. Không lỗ hổng, không thu thập dữ liệu, không theo dõi.

• Signal hoạt động độc lập và không vì lợi nhuận; một công nghệ khác biệt đến từ một tổ chức khác biệt. Là một tổ chức phi lợi nhuận 501c3 chúng tôi được hỗ trợ bởi các khoản ủng hộ của các bạn, không phải từ nguồn tài chính của các nhà quảng cáo hay nhà đầu tư.

• Để được hỗ trợ, trả lời câu hỏi, hoặc tìm hiểu thêm, vui lòng truy cập https://support.signal.org/

Để xem mã nguồn của chúng tôi, truy cập https://github.com/signalapp

Theo dõi chúng tôi trên Twitter @signalapp và Instagram @signal_app
Author
Store App
Downloads
68
Views
157
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from Store App

Top Bottom
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock    No Thanks